søndag 6. september 2015

CV 2015

Arnfinn Bjerkestrand f. 28.06.60
Carl Jeppesensgate 16
0481 Olso

Firma; Slowpoke Productions
Lundshagen 13 b
4083 Hundvåg
E post: arnfinn.bjerkestrand@hotmail.no


Mobil; +47  91684281

Utdanning:

1995                      Halvårseining i Personal- og administrasjonsledelse, Høgskolen i Stavanger

1992-1994           3 årig arbeidsveilederutdanning, Stavanger bispedømme

1980-1984           Cand Mag Musicae, Rogaland Musikkonservatorium

Kurs;
IA avtalen. Kurs for ledere gitt av Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening
Arbeidserfaring:

2015- Prosessdriver Akershus fylkeskommune, Kulturplan.
2015- Kulturmentor Innovasjon Norge
2015- Etikk prosjekt ved EST, HIOA- Høyskolen i Oslo Akershus. Entreprenørskap for kvinner i Tanzania.
2015-     Kursholder. KS Agenda
2015- Norges musikkhøyskole; timelærer
2014- Norwegian - Bulgarian partnership for Transparent and Effective Public
Support for the Cultural Sector in Bulgaria
2013-  Høgskolen i Hedmark; timelærer

2012-  BI. Kultur og ledelse; timelærer

2012-   Høgskolen i Oslo og Akershus; timelærer.

2009-2011 Daglig leder/ arbeidende styreleder i Musikkutstyrsordningen. www.utstyrsordningen.no

2009 Spesialrådgiver for strategi og kommunikasjon under etableringen av Rockheim, Nasjonalt opplevelsessenter for pop og rock www.rockheim.no

2001-2009 Forbundsleder Musikernes fellesorganisasjon

1997- 2001 Leder Norsk kantor- og organistforbund

1983- 2001 Kantor i Hundvåg kirke, Stavanger


Verv:

2015-                     Medllem av næringsgruppen.  Platearbeiderforeningen www.platearbeiderforeningen.no

2015-                    Varamedlem Jeuness Musicale.

2014-                    Styremedlem Stavanger kunsthal.l

2014-                    Medlem av Norsk kulturråds programgruppe for 50 årsjubilet.

2012- 2014          Nordic-Baltic Mobility Programme for Culture. Member of Expert  group
2012-     2014      Medlem av regjeringens bransjeråd for kulturnæringene
2010 -    2014      Styreleder for Fond for utøvende kunstnere www.ffuk.no
2010                      Leder av organisasjonskomitéen for sammenslutning av NFD og Norsk         Spellemannslag
2009-                     Norsk Kulturråds arbeidsutvalg 2. nestleder
2009-                     Leder av Norsk kulturråds festivalutvalg
2009-                     Medlem av Norsk kulturråds musiker og produksjonsutvalget

2009-                    Medlem av Norsk kulturråd www.kulturrad.no
2009-2010           Styremedlem i  Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk www.ostafjellske.no


2008 -2011          Styreleder i Musikkutstyrsordningen. www.utstyrsordningen.no

2009-                    Styreleder i foreningen Kulturkampen www.kulturkampen.no

2009-2010           Styremedlem for Norsk folkemusikk- og danselag

2008-2010           Styreleder i Alarmprisen www.alarmprisen.no

2008-2009           Medlem av Spellemannkommiteens redaksjon

2008-2009           Styreleder av Music Export Norway (MEN)

2008-2009           Styreleder i Rock City Namsos  www.rockcity.no

2008-                     Nesteleder i Fond for utøvende kunstnere


2007-2008           Medlem av Løken-utvalget2007-2009           Medlem av Spellemannkommiteen. www.spellemann.no

2005- 2008          Medlem av LOs kulturutvalg

2004-2008           Styremedlem i Musikkinformasjonsenteret (MIC)

2002 -2009          Nestleder i Fond for utøvende kunstnere www.ffuk.no

2002-2009           Styremedlem i  vederlagsbyrået GRAMO www.gramo.no

2001-2009Medlem av  LO- sekretariatet. www.lo.no

2001-2010Leder av Musikernes fellesorganisasjon. www.musikerorg.no

1997-2001           Leder av Norsk kantor- og organistforbund


Annet;


Oppdrag fra Kulturdepartementet. Musikkvalg til livssynsåpne seremonier.